Garde Gernadiers

Wat is de Koninklijke Landmacht

Wat is de Koninklijke Landmacht

Misschien heb je weleens van die stoere reclames gezien van de Koninklijke Landmacht die op zoek is naar goed personeel en vraag je je af wat de Koninklijke Landmacht nu precies is en wat haar taken zijn? Logisch dat je je dat afvraagt want de wereld van Defensie is een hele bijzondere wereld waar burgers vaak weinig weet van hebben, terwijl dit juist wel een belangrijk onderdeel is voor de verdediging van ons land. In deze blog lees je wat de Koninklijke Landmacht nu eigenlijk precies allemaal doet en inhoudt.

Defensie in het algemeen

Het Ministerie van Defensie is de overkoepelende autoriteit op het gebied van de verdediging en bescherming van ons land. En die landsbescherming is erg belangrijk! Want als je goed kijkt zie je dat er overal ter wereld wel onrust en dreiging is. En we willen natuurlijk wel dat ons eigen land veilig blijft om in te leven. Die taak ligt dus bij het Ministerie van Defensie.

Onze Defensie is opgedeeld in vier krijgsmachtdelen te weten, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marine, de Koninklijke Marechaussee en de Koninklijke Landmacht. Ieder krijgsmachtsdeel heeft zijn eigen taken. De Luchtmacht verdedigd ons luchtruim en biedt de grondtroepen van de Landmacht ondersteuning.

De Marechaussee is belast met militaire politie taken en de Koninklijke Marine bewaakt onze wateren maar ook de wateren van de ABC eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao).

De taken van de Koninklijke Landmacht

Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen is de Koninklijke Landmacht een belangrijk onderdeel van Defensie. De Koninklijke Landmacht is in het kort gezegd verantwoordelijk voor het verdedigen van ons grondgebied maar helpt ook wereldwijd met inzet voor vrede en veiligheid. De Landmacht is dus gespecialiseerd op al het militaire werk op de grond.

De Landmacht is een hele grote organisatie waarbij de helft van de hele krijgsmacht van Nederland in dienst is bij de Landmacht. In totaal werken er in de hele krijgsmacht van Nederland gemiddeld zo’n 45.000 mensen waarvan er ruim 22.00 bij de Landmacht werken. De Landmacht is heel divers! Van special forces operator tot kok en verpleegkundige, van alles loopt er bij de Landmacht rond.

De Landmacht is dus eigenlijk de spil in het web van de Nederlandse defensie!

meer te weten komen

Grenadiers en jagers

infanterie

geschiedenis